Naše činnosti

August 10, 2018 · 1 minute read

Medzi hlavné oblasti pôsobenia našej spoločnosti patria tieto služby :

 • Inštalácie
 • Rekonštrukcie
 • Bleskozvody
 • Zemné a závesné prípojky NN – VN
 • Televízne a internetové rozvody
 • Projektová dokumentácia
 • Revízie
 • Kamerové a zabezpečovacie systémy
 • Protipožiarne prestupy
 • VN prípojky
 • Opravy a údržby el. zariadenia
 • Prípojky
 • TV rozvody
 • Zabezpečovačky